آیا خانم ها می توانند مکمل بدنسازی مصرف کنند؟

مقاله ها

آیا خانم ها می توانند مکمل بدنسازی مصرف کنند؟

آیا خانم ها می توانند مکمل بدنسازی مصرف کنند؟

در حالیکه معمولا مردان به راحتی با مصرف مکمل های پروتئینی کنار می آیند، خانمها در مورد مصرف مکملف های پروتئینی بسیار محتاط می باشند و تصورات غلطی در رابطه با مصرف مکمل های پروتئینی توسط خانمها وجود دارد. خانمها…