رونی کولمن و تمرینات پیش از مستر المپیا

برنامه تمرینی

رونی کولمن و تمرینات پیش از مستر المپیا

رونی کولمن و تمرینات پیش از مستر المپیا

به جرات می توان گفت ظاهر بدن رونی کولمن در مسابقات مستر المپیا 2003 بی نظیر ترن و بی نقص ترین بدنی بود که تا به حال روی صحنه مسابقات بدنسازی به نمایش در آمد. فاصله با دیگر قهرمانان یک…

برنامه تمرینی حرفه ای رونی کولمن پیش از مستر المپیا

برنامه تمرینی حرفه ای رونی کولمن پیش از مستر المپیا

رونی 10 الی 16 هفته پیش از مسابقه کار خود را شروع می کند و شش روز در هفته مطابق برنامه زیر برای مسابقه تمرین می کند. هفته اول شنبه: عضلات پشت و جلو بازو یکشنبه: سینه و پشت بازو…

تمرینات هوازی رونی کولمن پیش از مستر المپیا

تمرینات هوازی رونی کولمن پیش از مستر المپیا

رونی در فصل حجم کمتر از فصل مسابقه تمرین هوازی انجام می دهد. در سال 2003 که رونی بدنی عظیم و ماندگار را به نمایش گذاشت، تمرینات هوازی را 10 هفته مانده به مسابقه آغاز کرد و 5 روز در…

برنامه تمرینی حرفه ای پرس سینه رونی کولمن پیش از مستر المپیا

برنامه تمرینی حرفه ای پرس سینه رونی کولمن پیش از مستر المپیا

قهرمان 8 دوره مستر المپیا در ساخت سایز و آمادگی بدنی بالا استانداردی را نشان داد که به زودی کسی به آن سطح نخواهد رسید و شاید در آینده کسی پیدا شود که به این استانداردها برسد. عضلات سینه کولمن…

برنامه تمرینی حرفه ای سر شانه رونی کلمن پیش از مستر المپیا

برنامه تمرینی حرفه ای سر شانه رونی کلمن پیش از مستر المپیا

هر چند من از تکرارهای خیلی کم استفاده نمی کنم، ولی تمام حرکات را به صورت هرمی انجام می دهم. معمولا در اولین ست 20 تکرار را اجرا میکنم و در آخرین ست 10 تکرار و در هر ست بر…