رونی کلمن از تولد تا اولین مسابقه پرورش اندام

اولین مسابقه رونی کلمن

رونی کلمن از تولد تا اولین مسابقه پرورش اندام

رونی کلمن از تولد تا اولین مسابقه پرورش اندام

زندگی‌نامه رونی‌کلمن رونی کلمن در ایالت لوئیزیانا متولد شد و رشد کرد. رونی به دست یک مادر تنها و در کنار یک برادر کوچکتر و دو خواهر بزرگ شد. به عنوان یک بچه ورزش دوست، در بازی فوتبال در دوران…