اهمیت تغذیه، رژیم غذایی و مکمل ها در بدن‌سازی

اهمیت تغذیه در بدنسازی

اهمیت تغذیه، رژیم غذایی و مکمل ها در بدن‌سازی

اهمیت تغذیه، رژیم غذایی و مکمل ها در بدن‌سازی

هدف یک بدن‌ساز هیچگاه با تمرکز روی یک جنبه محقق نمی‌شود. مقدار صحیح و انتخاب درست نوع تمرینات، رژیم غذایی و مصرف مکمل‌ها، ریکاوری، ذهنیت و ژنتیک همگی از عوامل موثر در رسیدن به بدنی ایده‌آل هستند. انتخاب درست یک…