پروتئین ایزو پرو
پروتئین ایزو پرو

پروتئین ایزو پرو

پروتئین های آب پنیر به سه شکل اصلی (آب پنیر، کنستانتره و ایزوله) وجود دارند. تفاوت این محصولات در نوع فراوری به‌کارگرفته شده در جداسازی پروتئین، لاکتوز و چربی آن‌ها می‌باشد. همزمان با افزایش مقدار پروتئین در این محصولات مقدار لاکتوز و چربی روند نزولی را نشان می‌دهند

نظرات