تماس با ما

تماس با ما

Tehran Province, Tehran, Andarzgoo Blvd, No. 4, Iran

نبش بلوار اندرزگو و كاوه شمال، ابتداي خيابان قيطريه، بن بست نيكو، پلاك ۲ ، واحد ۶۰۱

۰۲۱۲۶۴۵۷۴۰۷

info@medikala.co