برنامه تمرینی حرفه ای رونی کولمن پیش از مستر المپیا
برنامه تمرینی حرفه ای رونی کولمن پیش از مستر المپیا
برنامه تمرینی حرفه ای رونی کولمن پیش از مستر المپیا

برنامه تمرینی حرفه ای رونی کولمن پیش از مستر المپیا

رونی 10 الی 16 هفته پیش از مسابقه کار خود را شروع می کند و شش روز در هفته مطابق برنامه زیر برای مسابقه تمرین می کند.

هفته اول

شنبه: عضلات پشت و جلو بازو

یکشنبه: سینه و پشت بازو

دوشنبه: سر شانه و کول

سه شنبه: ران

چهارشنبه: عضلات پشت و جلو بازو

پنجشنبه: سینه و پشت بازو

جمعه: استراحت

هفته دوم

شنبه: ران

یکشنبه: عضلات جلو و پشت بازو

دوشنبه: سر شانه و کول

سه شنبه: سینه و پشت بازو

چهارشنبه: ران

پنجشنبه: عضلات پشت و جلو بازو

جمعه: استراحت

هفته سوم

شنبه: سینه و پشت بازو

یکشنبه: ران

دوشنبه: سر شانه و کول

سه شنبه: عضلات پشت و جلو بازو

چهارشنبه: سینه و پشت بازو

پنجشنبه: ران

جمعه: استراحت

او در این برنامه تمرینی یک روز در میان عضلات ساق و شکم خود را تمرین می دهد و در کل هفته ای 3 بار به سراغ این دو عضله می رود. با برنامهسیکلی فوق، رونی هر عضله را در طول این سه هفته پنج بار تمرین می دهد به جز سر شانه و کول که هفته ای یک جلسه روی آن ها وقت می گذارد، او هر دشنبه تمرینات این دو بخش را انجام می دهد و تمرین عضلات را حول آن می چرخاند. رونی عقیده دارد با این کار همیشه در تمرینات احساس تازگی خواهد کرد. او به جز حرکت همسترینگ، دلتوئید خلفی و کول از حرکات سه ست 10 الی 15 تکراری انجام می دهد و برای این سه عضله خاص چهار ست 10 الی 15 تکراری را در دستور کارش قرار می دهد. از آنجایی که او تعداد حرکات کمتری برای این سه عضله انجام می دهد، دوست دارد تعداد ست های خود را افزایش دهد.استراحت بین ست ها تا زمانی که نفس کشیدنش آرام شود ادامه می دهد. این استراحت بیشتر از دو دقیقه طول نمی کشد. تنها بعد از ست های سنگین پا و عضلات پشت، استراحت بیشتری می کند. او برای پیروی از قانون تازگی تمرین دو نوع برنامه متفاوت A و B را طرح ریزی کرده که حرکات مختلفی برای هر عضله در نظر می گیرد. او از هر کدام از این دو گروه در یک سیکل سه هفته ای استفاده می کند. با ذکر این نکته که تمرینات حجم و مسابقه رونی تفاوت زیادی با هم ندارند.

نظرات